Konkurentsiameti peadirektori 21.12.2001.a otsusega nr 54-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel If Skadeförsäkring Holding AB omandas valitseva mõju AS Sampo Eesti Varakindlustus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi