Konkurentsiamet teatab, et on 20.12.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud ettevõtja Danzas ASG AB omandab valitseva mõju SGS Holding AB üle. SGS Holding AB äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja Scandinavian Garment Services Eesti OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressilcompet@konkurentsiamet.ee

Tagasi