Konkurentsiamet teatab, et on 18.12.2001 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Pohjola Group Insurance Corporation omandab valitseva mõju Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS-i üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi