Konkurentsiamet andis oma 14.12.2001 otsusega nr 53-KO loa koondumiseks, mille kohaselt CC Beverages Holdings II B.V. (Hollandi Kuningriik) omandas valitseva mõju AS Eesti Coca-Cola Joogid üle.

Tagasi