Konkurentsiamet teatab, et on 26.11.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud ettevõtja If Skadeförsäkring Holding AB omandab valitseva mõju AS-I Sampo Eesti Varakindlustuse üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi