16.11.2001.a. sai Konkurentsiamet teate koondumise kohta, mille kohaselt ABSA Asia Limited, ABSA Bank Limited ja Cutfin (Proprietary) Limited omandavad ühise valitseva mõju Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaseltsi üle. Valitsev mõju omandatakse 82,5 % aktsiate omandamise teel.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lõikele 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi