Konkurentsiamet teatab, et on 20.11.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandis registreeritud ettevõtja CC Beverages Holdings II B.V. omandab valitseva mõju AS Eesti Coca-Cola Joogid üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi