Konkurentsiamet teatab, et on 30.10.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud ettevõtja Qwest Communications International Inc omandab valitseva mõju Hollandi Kuningriigis registreeritud ettevõtja KPNQwest N.V. üle, kelle äritegevus Eestis toimub KPNQwest Estonia AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi