Konkurentsiamet andis oma 30.10.2001.a otsusega nr 38-KO loa koondumiseks, mille kohaselt Norra Kuningriigis registreeritud ettevõtja TPG Media Invest I AS omandas valitseva mõju teise Norra Kuningriigis registreeritud ettevõtja Telenor Media Holding AS üle, kelle äritegevus toimub Eestis Telenor Media Eesti AS kaudu.

Tagasi