23.10.2001.a. sai Konkurentsiamet teate koondumise kohta, mille kohaselt omandab AS ESS Lääne valitseva mõju OÜ Haapsalu GSS üle. AS ESS Lääne emaettevõtja on AS Falck Baltics. Valitsev mõju saavutatakse 100 % OÜ Haapsalu GSS osade omandamise teel. 29.10 2001.a. saatis Konkurentsiamet koondumise teate esitajale kirjaliku teate, mille kohaselt ei vasta antud koondumine konkurentsiseaduse § 21 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele ja ei kuulu seega kontrollimisele Konkurentsiameti poolt.

Tagasi