Konkurentsiamet teatab, et on 12.10.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome Vabariigis registreeritud Metsäliitto Osuuskunta omandab valitseva mõju Soome Vabariigis registreeritud Thomesto OY üle. Metsäliitto Osuuskunta kontserni kuuluvad Eestis registreeritud AS Metsind, Finnforest Eesti AS ja Map Eesti AS. Thomesto OY äritegevus Eestis toimub kontserni kuuluvate AS Mets & Puu ja AS Thom Tehnika kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lõikele 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi