Konkurentsiamet on saanud koondumise teate, mille kohaselt Norra Kuningriigis registreeritud ettevõtja TPG Media Invest I AS omandab valitseva mõju teise Norra Kuningriigis registreeritud ettevõtja Telenor Media Holding AS üle, kelle äritegevus toimub Eesti Vabariigis Telenor Media Eesti AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi