Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 30.03.2015 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi kooperatiivne majandusühistu Lantmännen Ekonomisk Förening omandab oma (tehinguks asutatud) tütarettevõtja Pane Invest AB kaudu konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Vaasan Group Oy üle, kellel on Eestis registreeritud tütarettevõtjad Aktsiaselts LEIBUR ja VAASAN Baltic AS. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi