Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Artabanos Holding OÜ (UP Invest OÜ valitseva mõju alla kuuluv ettevõtja) ja OÜ Sandbach ühiselt valitseva mõju OÜ Maesteq ja tema tütarettevõtja Apollo Holding OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi