Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-007 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group OÜ valitseva mõju Osaühingu Folium üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi