Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-006 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab DAVA Foods Holding A/S valitseva mõju OÜ Koks Munatootmine üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi