Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-004 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Ovako AB valitseva mõju Tibnor Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi