Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 13.02.2015 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandis registreeritud äriühing Tata Steel Nederland B.V. omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu SSAB Europe Oy osa (Naantali terasetöötlemiskeskus) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi