Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 12.02.2015 otsusega nr 5.1-5/15-003 anti luba koondumisele tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused. Koondumise tulemusena omandab Orkla ASA valitseva mõju AS-i Gutta, NP Foods SIA, AS-i Staburadze, AS-i Laima, UAB Margiris ja SIA Detente üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.

Tagasi