Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.12.2014 otsusega nr 5.1-5/14-035 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad OÜ Graanul Mets ja Eremka OÜ ühiselt valitseva mõju Osaühingu KARO METS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi