Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 09.12.2014 otsusega nr 5.1-5/14-034 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Elering AS valitseva mõju AS Võrguteenus Valdus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi