Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 09.12.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt OÜ Graanul Mets ja Eremka OÜ omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil ühiselt valitseva mõju Osaühingu KARO METS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi