Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.11.2014 otsusega nr 5.1-5/14-033 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab UAB Malinvest valitseva mõju Balti Veski Aktsiaseltsi üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi