Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 27.11.2014 otsusega nr 5.1-5/14-032 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Heiti Hääl valitseva mõju Alexela Group OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi