Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.11.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab TTM Technologies, Inc. valitseva mõju Viasystems Group, Inc. üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi