Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 07.11.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-029 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR valitseva mõju SIA Storent Holding üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi