Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 17.10.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR oma Luksemburgis registreeritud tütarettevõtja Levina Investments S.? r.l. kaudu omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Lätis registreeritud ettevõtja SIA Storent Holding üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi