Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.10.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-028 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Cidron Full Service AB valitseva mõju ABB Ltd ettevõtja osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi