Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 15.09.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-025 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Alexela Energia valitseva mõju Gasum Eesti AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi