Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 26.08.2014. a saanud koondumise teate, mille kohaselt Orkla ASA omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju äriühingute AS Gutta, SIA NP Foods, AS Staburadze, UAB Margiris, SIA Detente, AS Laima ja nende tütarettevõtjate üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi