Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.08.2014 otsusega nr 5.1-5/14-024 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Apollo Kino OÜ valitseva mõju Solaris Kino OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi