Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.08.2014. a otsusega nr 5.1-5/14-023 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv valitseva mõju A&G Kaubanduse Aktsiaseltsi üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil

Tagasi