Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 07.08.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju A&G Kaubanduse Aktsiaseltsi üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2463 või e-posti aadressil [email protected] Tagasi