Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses Eesti Energia Võrguehitus AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi