Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-018 anti luba koondumisele, mille tulemusena UAB „SANITEX“ omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses UAB Officeday, SIA Officeday Latvia ja SIA E-SAVE üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi