Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 01.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-017 lõpetati Tallinna linna ja AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus koondumise menetlus konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p 3 alusel, kuna konkurentsiseaduse § 21 kohaselt seda koondumist ei kontrollita. Tagasi