Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 20.06.2014 otsusega nr 5.1-5/14-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Combimill Invest OÜ valitseva mõju Metsä Wood Eesti AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi