Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 03.06.2014 otsusega nr 5.1-5/14-013 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EfTEN SPV17 OÜ valitseva mõju Varasto Estonia OÜ osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi