Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.04.2014 otsusega nr 5.1-5/14-008 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab SA Tartu Ülikooli Kliinikum valitseva mõju AS-i Lõuna-Eesti Haigla üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi