Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 03.02.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-004 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Eesti Keskkonnateenused AS valitseva mõju Radix Hoolduse OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi