Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.01.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Digi Invest OÜ, Osaühing Entacom, Osaühing Relaxor ja OsaühingTrebicom ühiselt valitseva mõju Klick Eesti AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Tagasi