Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-051 lõpetati AS Forum Cinemas ja Solaris Kino OÜ osa koondumise menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 19 lg 2 punktile 3, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest. Tagasi