Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-050 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Elering AS ja Fingrid Oyj ühiselt valitseva mõju AS Nordic Energy Link ettevõtja osa Estlink 1 üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Tagasi