Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-047 lõpetati Kalev Vaino, Kirill Tšernobrivõi ja AS ONOFF Eesti / ONOFF Jaekaubanduse OÜ tehingu menetlus konkurentsiseaduse § 27 lg 1 punkti 3 alusel, kuna tegemist ei ole koondumisega vastavalt konkurentsiseaduse § 19 lg 1 või 2. Tagasi