Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 11.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-046 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab OÜ PKO Holding valitseva mõju aktsiaseltsi PK Oliver üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi