Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.11.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-045 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Aktsiaselts Ekspress Grupp ja OÜ Suits Meedia ühiselt valitseva mõju Aktsiaseltsi SL Õhtuleht, Aktsiaseltsi Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Tagasi