Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.10.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-040 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad AS Alexela Energia ja Pinna Properties OÜ ühiselt valitseva mõju Eesti Keskkonnateenused AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Tagasi