Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 15.10.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Ekspress Grupp ja Suits Meedia OÜ teatavad oma soovist omandada konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühine valitsev mõju ettevõtjate AS Ajakirjade Kirjastus, AS SL Õhtuleht ja AS Express Post üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil [email protected] Tagasi