Konkurentsiameti 23.08.2013 otsusega nr 5.1-5/13-035 alustati AS Forum Cinemas ja Solaris Kino O‹ osa koondumise tšiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse ß 27 lg 1 p-le 2. Tagasi