Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 01.08.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad AS Nordic Contractors ja Elle Capital OÜ ühiselt valitseva mõju AS-i Arealis üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Tagasi